Anbi

Stichting Restauratie en Onderhoud Nicolaaskerk Lutjebroek
Naam Stichting Restauratie en onderhoud Nicolaaskerk Lutjebroek
RSIN 805035734
Contactadres De Weed 13
1614 KJ  Lutjebroek
Bestuurssamenstelling
H.J.W. Slagter Voorzitter, penningmeester
A.L. Roobeek Secretaris
S.E. Wester Lid
S.J.G. Groot Lid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding in geld of op andere wijze voor hun werkzaamheden.

 

Klik hier voor de jaarrekening 2021

 

Klik hier voor het beleidsplan 2021-2025