Parochieraad

De parochieraad is er voor jou!
Ze is het luisterend oor en klankbord voor de parochianen.
Wat doet onze parochieraad; Beleid ontwikkelen en bewaken zodat de doelstelling van de parochie zo goed mogelijk gewaarborgd wordt en blijft.
De parochieraad kiest als uitgangspunt dat wat lokaal kan, lokaal gedaan moet worden. Maar de missie reikt verder. We willen elkaar gelovig versterken door elkaar te inspireren.

Diaken Jules Post

De heer C.M. Reus

Mevrouw A.M.M. Kager-Braakman

De heer H.J.W. Slagter

Mevrouw A.M. Groot-Groot

Mevrouw C.M.C. Slagter-Ligthart

Mevrouw M.H. Bolman-Oud

Mevrouw A.M.H. Brieffies-Hendrikx

Voorzitter

Vicevoorzitter

Secretaris

Penningmeester

Raadslid

Raadslid

Raadslid

Raadslid

tel: 0228-511566

tel: 0228-513062

tel: 0228-597890

tel: 0228-517880

tel: 0228-563631

tel: 0228-514701

tel: 06-31299600

tel: 0228-518150