Parochieraad

De parochieraad is er voor jou!
Ze is het luisterend oor en klankbord voor de parochianen.
Wat doet onze parochieraad; Beleid ontwikkelen en bewaken zodat de doelstelling van de parochie zo goed mogelijk gewaarborgd wordt en blijft.
De parochieraad kiest als uitgangspunt dat wat lokaal kan, lokaal gedaan moet worden. Maar de missie reikt verder. We willen elkaar gelovig versterken door elkaar te inspireren.

Mevrouw A.M.H. Brieffies-Hendrikx

Mevrouw M. Bolman-Oud

De heer H.J.W. Slagter

De heer A.L. Roobeek

Mevrouw A.M. Groot-Groot

Vacature

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Notulist

Raadslid

Raadslid

tel: 0228-518150

tel: 0229-262114

tel: 0228-517880

tel: 0228-515955

tel: 0228-563631