Collectanten

Tijdens de vieringen in de kerk zijn er twee collectanten. Deze vrijwilligers collecteren per toerbeurt.

 

In vroege tijden bracht men de gaven of offer in natura naar het altaar. Deze gave of offer was bedoeld voor ondersteuning van de priester. Een andere oude traditie is het inzamelen van financiële middelen. Wist u dat de apostel Paulus de rijkere gelovigen opriep om de armere geloofsgenoten te ondersteunen?

In onze kerkvieringen wordt geld ingezameld voor diverse doelen.

Bij de zaterdag- en of zondagvieringen zijn er standaard twee collectes:

 • De ene collecte is voor het restauratie en onderhoud fonds.
 • De andere collecte is voor de vast lasten van de kerk.

Daarnaast zijn er ook extra collectes en deurcollectes.

Als er een extra collecte is, wordt dat apart aangegeven in het dorpsblad De Cirkel onder het kopje: “kerknieuws”.

De extra collectes kunnen zijn:

  • Voor de misdienaars en het kinderkoor. Deze collecte wordt altijd gehouden als het kinderkoor zingt en wordt gebruikt voor het jaarlijkse reisje om de kinderen te bedanken voor hun inzet.

 

  • Voor het jongerenkoor, JOKO, als deze zingt.
   Het jongerenkoor zingt in de parochies van west Friesland ZO!

 

 • Voor het bisdom.
  Hier kunt u denken aan: roepingenzondag; missiezondag; radboudzondag; bisschoppelijke adventactie etc.

Tijdens avondwaken en uitvaarten wordt per keer één collecte gehouden

Deze is bestemd voor de familie van de overledenen. Het geld dat opgehaald wordt, wordt in zijn geheel gebruikt voor misintenties om voor hun dierbaren te bidden en om ze te gedenken.