Katholieke VrouwenGilde

Katholieke VrouwenGilde

K.V.G. door de betrokkenheid bij bepaalde activiteiten.
De heilige Hedwig bekommerde zich om de zieken en bouwde verschillende hospitalen en armenhuizen. Na de dood van haar man, schonk zij haar gehele fortuin weg en werd ze kloosterlinge in het klooster van Trebnitz.
Hedwig werd in 1266 heilig verklaard. Haar feestdag is op 15 oktober en zij  is patroon van o.a.weduwen en wordt aanroepen bij kindersterfte, moeilijke huwelijken en jaloezie.
Het KVG zet zich in voor de vrouw van deze tijd en verzorgt informatieve, creatieve en culturele bijeenkomsten.

(Tegenwoordig wel wat moderner met Kies Voor Gezelligheid).

Voor informatie, bel met Gré Voorn, tel. 0228-514881