Kerkdiensten

Onze kerkdiensten worden per half jaar in een rooster gezet.

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de
verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse
bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke
liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele
Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.