Begraafplaats

In paradisum deducant te angeli

(moge de engelen je begeleiden naar het paradijs)

Achter onze kerk bevindt zich de Begraafplaats van de parochie van de heilige Nicolaas.

Een plek waar er een weldadige rust heerst en door een diversiteit aan beplanting een natuurlijke stilte plek is ontstaan en u uitnodig tot een moment van stilte en gedachten.
Dit allemaal wordt door onze groep van vrijwilligers van de tuinploeg onderhouden.
Deze begraafplaats is er voor u!
Om uw dierbare te gedenken, een plek die iedere dag bezocht kan worden
(uitgezonderd tijdens de kermis ).
Op onze begraafplaats is er niet alleen ruimte voor graven maar is het ook mogelijk om een urn in een nis te plaatsen.
Wij hebben een urn muur waarin afzonderlijke nissen zijn gemaakt. Ook hebben we urn paddenstoelen waar ook een urn in geplaatst kan worden.
Sinds kort hebben wij ook toestemming om een uitstrooi veldje te maken op de begraafplaats verdere informatie hierover volgt nog.

Memento mori
(Bedenk dat u ook sterfelijk bent)

Het is echter van belang te weten dat;

Het parochiebestuur heeft in de jaren zestig al het besluit genomen dat op onze begraafplaats ALLEEN PAROCHIANEN VAN ONZE EIGEN PAROCHIE worden begraven. Het is dus belangrijk om goed na te denken of u parochiaan wilt zijn en bij verhuizing wil blijven of dat u bij verhuizing moet worden overgeschreven naar een andere parochie (zie ook bij ; wijzigingen voor de ledenadministratie. Veel parochies hanteren hetzelfde beleid als onze parochie. Bewoners van het Nicolaas Verpleeghuis moeten worden geadviseerd parochiaan te blijven van de oorspronkelijke parochie.

Op ons begraafplaats zijn verschillende graven;

Familiegraf (periode van 20 Jaar)

Algemeen graf (periode van 10 jaar)

Kindergraf (periode van 20 jaar)

Urn nis (periode van 20 jaar)

Priester graven

Een graf of nis kan na het aflopen van het Eerste termijn van 20 jaar, opnieuw verlengd worden met een periode van 10 jaar. (algemeen graf uitgezonderd)
Een algemeen graf wordt na 10 jaar geruimd.
Één jaar voor het verlopen van het termijn krijgt u (rechthebbende) van de parochie administratie schriftelijk bericht. In die brief krijgt u vervolgens een aantal keuzes /mogelijkheden wat er met het graf moet gaan gebeuren.
Hou er rekening mee tijdig te reageren want na de huur periode vervallen uw rechten.
Een algemeen graf heeft een minder persoonlijk karakter.
De huur van het graf is slechts voor één periode van 10 jaar waarna het graf geruimd wordt.
Er zijn wel mogelijkheden om na 10 jaar alsnog her te begraven in een familiegraf.
Hou er rekening mee dan een algemeen graf op volgorde begraven wordt dus het is zeer aannemelijk dat uw dierbare met of bij een ander persoon begraven wordt die geen familie va elkaar zijn.
Ook het plaatsen van een monument en of beplanting voor een persoonlijke karakter zijn er minder mogelijkheden.

De rechthebbende
De rechthebbende is de persoon die beschikt over het grafrecht; en tevens de persoon waarmee de parochie administratie contact onderhoudt en degene die verantwoordelijk is voor de financiële zaken rond het graf. Meestal is dit een familielid.
Wat te doen bij een overlijden?

Wijzigingen rechthebbende en/of contactpersoon
Door het overlijden van de rechthebbende of door andere omstandigheden moet het grafrecht worden overgeschreven op een andere persoon. U moet dit schriftelijk meedelen aan parochie administratie. Als u als rechthebbende verhuist, wilt u er dan s.v.p. aan denken
de parochie administratie hiervan te verwittigen.
Hetzelfde geldt voor de contactpersoon van een algemeen graf.

Overlijden

Bij alle verdriet dat het sterven van een dierbare meebrengt komen er vaak onverwachte vragen op u af en moet er heel veel geregeld worden. Daarom is het goed om van te voren al over één en ander na te denken. Mocht u een gesprek over uw uitvaart willen dan kunt u daarvoor met uw pastor of diaken een afspraak maken bij de Parochie administratie.

Hier ons Reglement Begraafplaats en info mogelijkheden uitvaart online.
Klik op het document>>>

Voor het invullen van een WILSBESCHIKKING, klik dan hier!

Klik hier om naar het excelbestand van de plattegrond van onze begraafplaats te gaan.
Door het bestand op 30% te zetten krijgt u een goed overzicht van onze begraafplaats

Voor informatie Rouwdiensten:

Chris Oud (Koster)

Tel. 06-21233386

 

Voor informatie begraafplaats:

Contactpersoon:

Jeroen Oud Tel.06-21233387