Misdienaar/Acoliet

Om misdienaar te worden moet je wel je eerste h. communie hebben gedaan.
In de kerk wordt een onderscheiding gemaakt in de volgende categorieën misdienaars;

  • een misdienaar is een minderjarige tot de leeftijd van 12 jaar.
  • een serviënt is een misdienaar in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.
  • een acoliet een misdienaar van 16 jaar en ouder.

 

Taken

 

  • Een misdienaar helpt onze pastor/diaken of voorganger tijdens de dienst.
  • Misdienaars zijn verantwoordelijk voor het gereedmaken van de altaartafel.
  • De ciborie of schaal met nog geconsacreerde of niet-geconsacreerde hosties en kelk worden door hen aan de priester gegeven.
  • Ook zorgen zij voor water en wijn, zodat deze gemengd kunnen worden voorafgaand aan de consecratie en voor de handwassing.
  • Daarnaast wordt een bel geluid bij binnenkomst en wordt er gebeld tijdens de consecratie.
  • Ook de wierook en het wierookvat en het wijwatervat met daarin de wijwaterkwast vallen onder de taken van de misdienaar.
  • Het binnendragen van het evangelieBOEK

 

De taken van een misdienaar zijn divers en leuk!