Kerkbalans

(gezinsbijdrage kerk)

Financieel drijft het pastorale werk op de bijdragen van de parochianen. Een belangrijkste inkomstenbron van onze parochie is de kerkbijdrage. van de jaarlijkse actie “Kerkbalans”. U kunt vergelijken met de contributie die betaald wordt als u lid bent van een vereniging. Het verschil met een gewone contributie is dat de hoogte van de kerkbijdrage niet door de kerk wordt vastgesteld, maar dat u gevraagd wordt naar draagkracht te geven. Van ieder kerklid, dat een eigen inkomen heeft, wordt het op prijs gesteld een bijdrage te geven aan de parochie. Het parochiebestuur gaat uit dat u op basis van vrijwilligheid uw bijdrage bepaalt. Een belangrijke bron Andere, nog steeds benodigde bronnen van inkomsten zijn de parochieveiling, de collectes tijdens de (weekend)vieringen, de stipendia bij huwelijksvieringen, jubilea, uitvaarten en bij het opgeven van intenties.