Advent- en Vastenacties

De financiële commissie houdt zich ook bezig met het inzamelen van geld voor de diverse hulp organisaties.
Hieronder zullen wij het één en ander uitlichten.

Vastenaktie

Vastenaktie Nederland is de Rooms Katholieke hulporganisatie voor Nederland. Gedragen door de lokale kerkgemeenschappen hier en in ontwikkelingslanden. Ze voeren campagne in samenwerking met particuliere initiatieven, in het bijzonder in de Adventstijd voor Kerstmis en in de Vastentijd voor Pasen.
Ze werken met vrijwilligers, orden, congregaties en andere groepen ter plaatse. Ze stimuleren levende gemeenschappen in Nederland en in het buitenland door duurzame relaties tussen deze gemeenschappen te faciliteren. Ze combineren een missionaire actie met geldwerving. Ze gaan uit van de waardigheid van ieder individu, met specifieke aandacht voor groepen van personen die in de marge van de maatschappij leven.

Website: www.vastenaktie.nl

Bisschoppelijke Vastenaktie

De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland is in 1961 opgericht in opdracht van de Nederlandse Bisschoppen. Wij zijn een zelfstandige stichting met een raad van bestuur. De stichting organiseert campagnes voor de Vastenaktie en de Adventsactie en het programma SamenActie (Voorheen: Progresssio).

Dit doet men net zoals de advent actie met de katholieke kerken in Nederland.

Ze ondersteunen meer dan 3.500 betrokken en enthousiaste vrijwilligers en particuliere initiatieven die de campagnes en acties handen en voeten geven binnen parochies, scholen of andere groepen. De projecten die ze steunen zijn zowel sociaal als economisch van aard, kleinschalig en zoveel mogelijk gericht op zelfhulp.

Bisschoppelijke Adventsactie

De Bisschoppelijke Adventsactie is de evenknie van de Bisschoppelijke Vastenaktie, maar dan in de vier weken voor Kerstmis.

Adventsactie

Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de tijd voor Kerstmis. Ze ondersteunen het hele jaar missionaire ondernemers in Nederland die samenwerken met Katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Ze geloven in de waarde van relaties en kleinschalige projecten. De kernboodschap van de Adventsactie is “Kom samen in actie om hoop te brengen in het Licht van Kerstmis”. Er is geen duisternis in staat om licht te overschaduwen, maar het kleinste lichtje kan de grootste duisternis verdrijven.

DE VISIE

Ze zien onze katholieke kerk als een ‘force for good’ in de wereld. Duizenden mensen in Nederland spannen zich belangeloos in om mensen in de derde wereld in en door de katholieke gemeenschappen daar te helpen met hun ontwikkeling. Die missionaire ondernemers verdienen het om gezien en gesteund te worden.

Adventsactie is geïnteresseerd in de mens achter de stichting en denkt mee. Als ze een project adopteren doen ze dat omdat ze geloven in het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld goed besteed is en vooral dat het project herkend en erkend wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak is voor hen essentieel. Waar nodig helpen ze de missionaire ondernemers in ons land om hun goede inzet sterker te maken door ze in contact te brengen met organisaties die over nuttige kennis en ervaring beschikken.

Onze Nederlandse katholieke kerk is altijd sterk geweest in de missie. Dat zijn we nog steeds! We willen graag mensen helpen in de derde wereld, maar we willen nog liever dat zij leren om zichzelf te helpen. We geloven in de betrouwbaarheid van het kerkelijk netwerk: we weten wie we kunnen aanspreken en vragen om een bewijs van erkenning door de lokale kerkelijke overheid. Onze projecten komen ten goede aan alle mensen. Ook dat is een kenmerk van kerkelijk ontwikkelingswerk; ze staat open voor alle mensen in nood. Door zo te werken kunnen we met weinig overhead toe.

We noemen ons werk: missie en ontwikkeling. Missie omdat we onze inspiratie putten uit het Evangelie van het Mensgeworden Woord. Ontwikkeling omdat het Woord gedaan moet worden: door mensen die geven om elkaar. Hier en daar.

Website: www.adventsactie.nl

Dorcas Voedsel actie
Dorcas Voedselactie: een actieweek waarin duizenden mensen zich vrijwillig inzetten voor voedsel en voedselzekerheid voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. De Dorcas Voedselactie vindt plaats rondom de Dankdag voor gewas en arbeid. Dorcas ziet Dankdag als een uitgelezen moment om stil te staan bij onze niet vanzelfsprekende welvaart en om onze dankbaarheid te tonen door om te zien naar de allerarmsten in de wereld. Dit staat ook in de missietekst van Dorcas, Mattheüs 25:31-46.

Website: www.dorcas.nl

Kermis collecte

De zondag voor de start van de kermis een evenement van een kerkelijk oorsprong. wordt in Lutjebroek door de meeste inwoners een jaar naar uitgekeken. Onze kerk heeft dan een jaarlijkse collecte voor alle inwoners, parochianen en buiten parochianen dit voor stichting restauratie en onderhoud Nicolaaskerk Lutjebroek.

De kermis is een eeuwenoud fenomeen. Van oorsprong is een kermis een jaarmarkt ter gelegenheid van de wijdingsdag van de parochiekerk van een plaats. Kermis is dan ook een verbastering van kerkmis of kerke-misse. Op die dag stroomde het volk samen om de patroonheilige te vereren en om zich te vermaken.
Kiezentrekkers, dansende beren, vlooientheaters en de dikke dame zijn enkele voorbeelden wat er toen op de kermis was voor vertier. Het lijkt niet meer op de huidige kermis Weinigen staan er bij stil maar het circus, de dierentuin, de schouwburg en de bioscoop komen voort uit de kermissen Vroeger was de kermis vaak een van de weinige uitgaansmogelijkheden. Nu is het een commercieel evenement.