Lectoren/Lectrices

Het woord lector komt van het Latijnse woord ‘legere’= lezen.

Dus een lector/lectrice is degene die leest. In de katholieke kerk is de lector/lectrice een leek die in de kerk leest tijdens een mis/viering.

Hij/zij leest de eerste en/of tweede lezing, de voorbeden en kan ook mededelingen voorlezen.

In Lutjebroek zijn momenteel 11 lectrices actief.