Avondwakegroep

Avondwake & Uitvaart

Als een dierbaar iemand in uw familie sterft, komen naast alle verdriet vele vragen op u af.

Diepere vragen over het mysterie van leven en dood, maar ook praktische vragen. Bij alle verdriet moet u in korte tijd zorgen voor de tekst van rouwbrief en gedachtenisprentje, voor de overlijdensadvertentie in de krant, voor het bijeenzoeken van adressen en voor het schrijven van de enveloppen.
Het is belangrijk de uitvaart van uw dierbare goed voor te bereiden en met uw familie te bespreken.

Hoe kunt u het beste recht doen aan zijn of haar persoon? Wat betekent het afscheid voor uzelf?
Bij een overlijden kunt u een beroep doen op de parochie voor het verzorgen van een dienst in de kerk. U kunt als familie een eigen inbreng hebben in de avondwake en de uitvaartdienst.

 

Voorbereiding van de Avondwake:

Indien u dit wenst, wordt er op de vooravond van de uitvaart om 19.00 uur in de kerk een avondwake voor de overledene gehouden.
In een avondwake is er meer ruimte tot een persoonlijke invulling dan bij de uitvaart, die sterker gebonden is aan liturgische regels. Een avondwake steunt u als familie en biedt mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart gelegenheid om hun deelneming in gebed en medeleven te betonen.
Als u een avondwake wenst, zal het parochiesecretariaat de coördinator van de avondwakegroep informeren. Deze neemt vervolgens rechtstreeks contact met u op en maakt verdere afspraken. Vrijwilligers van de werkgroep avondwake zullen u bezoeken om de wake samen met u voor te bereiden.
Meer nog dan bij de uitvaart kunt u als familie in de avondwake een eigen inbreng hebben. Iemand kan iets lezen, een kaars aansteken of een ander gebaar maken. Uw inbreng geeft de viering een heel persoonlijk karakter en steunt u in uw rouwproces.

 

Persoonlijke inbreng:

De ruimte voor persoonlijke inbreng wordt in overleg met de voorgangers ingevuld met eigen teksten of teksten die door de voorgangers worden aangereikt.
De parochie heeft standaardboekjes voor de avondwake, maar u kunt ook een eigen boekje maken. Het drukken van een eigen boekje kunt u zelf regelen of regelen in overleg met de uitvaartondernemer.
De avondwake kan worden ondersteund door een koor van de parochie. Dit is standaard het dameskoor en bij een uitvaart het herenkoor. Ook kunnen Cd’s worden gebruikt. Maximaal 2 à 3 Cd’s. De mogelijkheden tot CD-muziek zijn ruimer dan bij de uitvaartdienst, maar ook hier geldt: respecteer in elk geval het sacrale karakter van de dienst en van het kerkgebouw. De mensen van de avondwake weten wat haalbaar en passend is. Als u kiest voor CD-muziek zet dan alle nummers in de juiste volgorde op één CD en test haar vooraf op de installatie van de kerk. Let er ook op dat het volume van de nummers niet teveel uiteenloopt.