Organisatiestructuur

Parochieraad

De parochieraad is er voor jou!
Ze is het luisterend oor en klankbord voor de parochianen.
Wat doet onze parochieraad; Beleid ontwikkelen en bewaken zodat de doelstelling van de parochie zo goed mogelijk gewaarborgd wordt en blijft.
De parochieraad kiest als uitgangspunt dat wat lokaal kan, lokaal gedaan moet worden. Maar de missie reikt verder. We willen elkaar gelovig versterken door elkaar te inspireren.

Diaken Jules Post

De heer C.M. Reus

Mevrouw A.M.M. Kager-Braakman

De heer H.J.W. Slagter

Mevrouw A.M. Groot-Groot

Mevrouw C.M.C. Slagter-Ligthart

Mevrouw M.H. Bolman-Oud

Mevrouw A.M.H. Brieffies-Hendrikx

Voorzitter

Vicevoorzitter

Secretaris

Penningmeester

Raadslid

Raadslid

Raadslid

Raadslid

tel: 0228-511566

tel: 0228-513062

tel: 0228-597890

tel: 0228-517880

tel: 0228-563631

tel: 0228-514701

tel: 0229-262114

tel: 0228-518150

Koster 

Mis

dienaar

Avond

wake

groep

Gezins

viering

 

Woord- en

Communie

groep

 

Lectoren

Dames

koor

Kinder

koor

Jongerenkoor

Heren

koor

 

Pastorale zorg

 

Uitleg

Liturgie

Doopgroep

Communiegroep

VCP groep

Vormselgroep

Parochiale Charitatieve instelling

 

Missie- ontwikkeling vredes vraag stukken

Lourdes reizen

zieken tridiuum

 

K.V.G.

(door betrokken

heid)

 

Hulp Organisaties Lutjebroek

Collectanten

Advent- en Vastenacties

Kermis collecte

Actie Kerkbalans

Bloem verzorging

Kerkwerken

Kerststal opzetten

Tuinploeg

Kerk onderhoud

Parochie secretariaat

Regionaal verband

We laten de geschiedkundige achtergronden van de parochie achterwege en wij beperken ons tot de situatie zoals die nu op dit moment is.
De parochie maakt onderdeel uit van de regio WFZO. De bestuursvorm is een personele unie waarin iedere parochie zijn eigen identiteit en verantwoording heeft.

Deze regio omvat de parochie gemeenschappen van: Lutjebroek, Bovenkarspel, Grootebroek, Hoogkarspel, Venhuizen en Enkhuizen.

Deze indeling is voortgekomen vanuit het beleidsplan en heeft ook handen en voeten gekregen in het werk van de kadergroepen, ook wel de kerntaken van de parochie genoemd. Een parochie is geen “geïsoleerde club van mensen”, maar een wezenlijk onderdeel van de wereld kerk. Het is” de kleinste en meest voorkomende vormgeving van een geloofsgemeenschap”.

De kerntaken die een Parochie als gelovige gemeenschap heeft aangereikt gekregen zijn:

Liturgie[vieren], verkondiging en catechese[leren], pastoraat en diaconie[dienen].Ook hier ter plaatse zijn deze kadergroepen aanwezig: Liturgie, catechese, diaconie.

Al deze groepen hebben hun eigen takenpakket en bij iedere kadergroep is er een eerst aanspreekbare persoon. Parochie-gemeenschappen zijn de “levende stenen” van de kerk.

De vele vrijwilligers die ook onze parochie telt, zijn een bewijs dat ook hier het “Samen- Kerk-Zijn.

Geen loze kreet is, maar handen en voeten heeft in de vele activiteiten binnen en buiten de kadergroepen. Ook u wordt van harte uitgenodigd uw steentje bij te dragen!

Op onze regiowebsite is nu ook de SamenKerk digitaal te lezen onder menu bij Homepage, tab samen kerk. Veel leesplezier!

Regio Westfriesland ZO!
Aanspreekpunt Anne-Marie Brieffies, Regiocoördinator
Zesstedenweg 158
1613 KD Grootebroek
Tel 06 -18 44 33 66
(maandag-, dinsdag- en donderdag)
Website: www.parochieswestfrieslandzo.nl
E-mailadres: Info@parochieswestfrieslandzo.nl