De Koster

In onze parochie hebben wij op dit moment twee kosters.
C.W.T. Oud : hoofdkoster tel.06-21233386
J. vd Berg: reserve koster tel. 06-27380881 indien de hoofdkoster afwezig is.
Een koster (van het Latijn custos = bewaker), in Kerklatijn ook sacrista geheten, is in zijn geheel verantwoordelijk voor het reilen zijlen in de kerk voor, tijdens en na de dienst. Hij is diegene die als eerste komt en als laatste vertrekt. Vroeger was het kosterschap een betaalde baan maar vaak en ook bij ons wordt de taak op vrijwillige basis gedaan.
Taken van de koster:

De koster zijn belangrijkste taak is het voorspoedig laten verlopen  van de dienst of het hier nu gaat om een  eucharistieviering, woord en communieviering, avondwake, uitvaartdienst, doop, huwelijksdienst of welke andere viering dan ook.

 • – hij zorgt dat de kerkdeuren op tijd open zijn.
 • – de kerk op een behaaglijke temperatuur is.
 • – de verlichting wordt aan gedaan en de kaarsen ontstoken
 • – dat de klokken worden geluid.
 • – de geluidsinstallatie aan staat.
 • – de miskelk voor de wijn en het  water voor het (bloed van Jezus),  Pateen  ciborie (waar de overgebleven geconsacreerde hosties
 •   na de dienst in bewaard wordtin het tabernakel)  en overige liturgie vaatwerk op de credens staan.
 • – de liturgische kleding in de sacristie klaar ligt.
 • – de kerk in de juiste liturgische kleuren is gekleed.
 • – dat bij dopen de doopvont met water is gevuld, de olie, het zout, de watten, de doopkaars en de paaskaars aanwezig zijn.
 •   Ook heeft hij de zorg voor het doopregister.
 • – bij een uitvaart de wierook, het wijwater en het gedachteniskruisje klaar staan.
 • – de boekjes/ gezang bundels  die tijdens de dienst gebruikt worden klaarliggen.
 • – de voorbede klaarliggen en eventuele mededelingen die gedaan moeten worden.
 • – de werving van misdienaars en acolieten.

 

De koster zorgt er verder voor, dat de misdienaars op tijd worden voorbereid op de te vervullen taken. Met nieuwe misdienaars wordt eventueel nog een keer extra geoefend.

De koster houd ook voorraad bij hier moet u denken aan; kaarsen, hosties ( en zorgen dat er altijd voldoende geconsacreerde zijn), miswijn  en er boekjes besteld worden voor de dienst als deze niet gemaakt worden door de werkgroepen e.d.
De koster is de onzichtbare regisseur van de dienst.
En is voor tijdens en na de dienst het aanspreekpunt in de kerk.