Pastorale zorg

In het pastoraat van

WFZO

de parochie van de heilige Nicolaas, willen we zichtbaar maken dat we er zijn voor elkaar.
Want ‘gemeente zijn’ houdt niet op wanneer de zaterdagse en of zondagse dienst voorbij is. Ook door de week zijn bereikbaar voor vragen, voor gesprek en ontmoeting, of voor bijzondere vieringen rond relaties, ziekte en overlijden.

 

Eerste aanspreekbare pastorale beroepskracht is Kapelaan Pawel.

 

Pawel is aanspreekbaar en beschikbaar voor iedereen, voor grote en kleine zorgen, geestelijke begeleiding of rituelen rond de grote momenten in een mensenleven.

 

U kunt een afspraak maken met Kapelaan Pawel d.m.v.

telefoon: 06-46554569 of

e-mail: pawelban@gmail.com.

 

Voor contact gegevens zie kopje contact.

Ziekencommunie

Als u bij ziekte, of om een andere reden, niet zelf naar de kerk kunt komen en u thuis de heilige Communie wilt ontvangen kunt u contact opnemen met de secretariaat.

Ziekenzalving

Het sacrament van de zieken kan ontvangen worden als iemand ernstig ziek is, of om een andere reden. Het verdient aanbeveling het ontvangen van dit sacrament niet te lang uit te stellen. Nog te dikwijls denkt men bij dit sacrament dat het alleen wordt toegediend aan stervenden, terwijl bijvoorbeeld angst voor een aanstaande operatie een goede reden is voor het ontvangen van dit sacrament. De Ziekenzalving mag enkel door een priester worden toegediend. Ziekenzegen Als iemand ziek of angstig is, is het ook mogelijk de ziekenzegen te ontvangen. De zegening wordt veelal toegediend wanneer de ziekenzalving niet kan worden toegediend. Door het geven van de ziekenzegen wordt eveneens de kracht, genade en zegen van Godswege gegeven.

Overlijden

Wanneer een parochiaan is overleden, geeft de familie hiervan kennis aan het secretariaat. Dan kan in overleg de uitvaartdienst en/of avondwake geregeld worden. Tevens is het goed om contact op te nemen met de Begrafenisvereniging “Sint-Nicolaas”, die alles verder voor u kan verzorgen.

 

Uitvaartleidster: J. Pennekamp, tel. 06-29454012.

Groep avondwake

De avondwake is een korte gebedsdienst aan de vooravond van de uitvaart van een overleden parochiaan. De werkgroep bereidt de avondwake voor samen met de nabestaanden aan de hand van een basisliturgie. In de dagen na overlijden wordt een bezoek gebracht en vindt overleg plaats over de verdere invulling van de avond -wake.

 

Info: M.A.Timmerman-Visser, tel. 511558.

 

Rouwbegeleiding

Zowel voor individueel als groepsbegeleiding.

Info: Kapelaan Pawel, tel. 0228 – 511566.

P.E. de Jong-Slootweg, tel. 0228 – 512093.

F. van der Haar-Jansen, tel. 0228 – 514741.