Parochiesecretariaat

Parochiesecretariaat
De Secretariaat heeft een veel omvattende taak. Het is als ware het spil in het web.
Heeft diverse ondersteunende staken voor de geestelijken en de verschillende werkgroepen
En voor vele zaken het eerste aanspreekpunt.

Wijzigingen voor de ledenadministratie
Als u een wijziging heeft voor de ledenadministratie (bijvoorbeeld wijziging gezinssamenstelling, adres) of u gaat verhuizen buiten Lutjebroek maar wilt toch parochiaan blijven dan kunt u dit doorgeven op de administratie of met behulp van de bon “Laat je kennen” die altijd wordt afgedrukt in “De Cirkel”.
U kunt ons ook een mail sturen.

Wat is SILA ( Stichting interkerkelijke ledenadministratie )
Van oorsprong hoort iedere katholiek bij de parochie waar hij of zij woont. De parochie houdt dan ook een administratie bij van alle katholieken die in het gebied van de parochie wonen. Vroeger stond in de administratie van de gemeente ( burgerlijke overheid) de godsdienst vermeld en gaf de gemeente wijzigingen aan de parochies door.
 
Dat gebeurd nu niet meer sinds de wet op de privacy is veranderd. De godsdienst wordt beschouwd als een privé-zaak die de overheid niet mag registreren. Om de kerken tegemoet te komen is een regeling getroffen. In de Gemeentelijke Basisadministratie staat achter de naam van iedere burger die is opgenomen in de SILA-administratie een ‘SILA-stip’. Het is niet letterlijk een stip, maar een digitaal kenmerk.
Wanneer de betrokken burger verhuist of overlijdt, weet de gemeenteadministratie door dat kenmerk dat de mutatie ook moet worden doorgegeven aan de SILA.
De gemeente weet niet bij welk kerkgenootschap de betrokkene hoort, wél dat mutaties moeten worden doorgegeven aan de SILA. 
Bij de SILA weet men bij welke kerk de betrokkene hoort en zo kan de SILA de binnengekomen mutatie dus doorgeven aan het kerkgenootschap waar het om gaat.
Het verkeer tussen de burgerlijke gemeenten en de SILA verloopt geheel geautomatiseerd, evenals het verkeer tussen de SILA en de centrale bureaus van de deelnemende kerkgenootschappen.
Kerkleden die niet willen dat hun gegevens in de SILA-administratie staan, kunnen dit kenbaar maken aan de gemeente administratie( u moet dat wel zelf doen) . De gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd en de ‘SILA-stip’ wordt automatisch weggehaald. En dat betekent dan dat de kerk over de betrokkene geen mutaties meer krijgt vanuit de burgerlijke gemeente.
Voor kerkleden die niet langer kerklid willen zijn geldt uiteraard ook dat zij op hun verzoek uit de administratie verwijderd worden.
Alleen diegene die de Gemeente hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen registratie hebben een SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) stip gekregen.
Welke mutaties geven de burgerlijke gemeenten aan de SILA door?
– Verhuizingen 
– Overlijden
– Naamswijzigingen
– Wijziging burgerlijke staat

Welke mutaties meldt de SILA aan de burgekijke gemeenten?
– Aanmelding van nieuwe leden
– Afmeldingen
Tegenwoordig is een parochiegemeenschap minder territoriaal bepaald dan vroeger. In onze tijd kiezen mensen een parochie uit waar ze zich thuis voelen. Daarom is het ook mogelijk om als ‘voorkeursparochiaan’ geregistreerd te staan. Een voorkeursparochiaan is betrokken bij een andere parochie dan waar hij of zij woont. U moet zich wel zelf  aanmelden bij de parochie van uw voorkeur.

Een voorkeursparochiaan die verhuist, blijft in de parochie van voorkeur geregistreerd staan.
Wilt u na uw verhuizing bij een andere parochie worden ingeschreven, dan moet u zich eerst bij de oude parochie van voorkeur afmelden en vervolgens bij de nieuwe parochie aanmelden. 
 
Parochianen die binnen de parochiegrenzen wonen en verhuizen worden automatisch uitgeschreven uit onze parochie en ingeschreven in de parochie waar men komt te wonen. Wilt u toch parochiaan bij ons blijven dan dient u zelf actie te ondernemen en zich aan te melden als voorkeurparochiaan. 

Verwelkoming nieuwe parochianen
Parochiaan worden van de parochie van de heilige Nicolaas gaat erg eenvoudig door een mail te sturen of contact op te nemen met het secretariaat. Ook kunt u het online registratieformulier op onze website invullen. Nadat het formulier ingevuld terug ontvangen is, schrijven we u in als parochiaan.
Elk nieuwe parochiaan wordt bezorgd en wordt uitleg gegeven over de parochie.
Info parochiesecretariaat of
Info: V.A.M. Baas-Vriend, tel. 0228 -513489.

Wijkcontactpersonen

Onze parochie is ingedeeld in een aantal wijken, die allen een wijkcontactpersoon hebben. Wanneer men vragen of suggesties heeft kan men bij de wijkcontactpersoon terecht.

Intenties

Deze kunt u op dinsdag en donderdag van 10:00 uur – 11:00 uur opgeven bij de administratie op de pastorie.  Ook kunt u een mail sturen om uw intenties door te geven, of opgeven met een envelop in de brievenbus en telefonisch kan ook maar geniet niet de voorkeur.

Het tarief van een intentie is € 10,-.
Ook voor het afspreken van speciale gelegenheidsvieringen.
Heeft u een vraag laat het ons weten en wij zullen u vraag indien mogelijk graag beantwoorden.

Even een kaarsje opsteken bij Maria Kaarsje kan worden opgestoken bij heilige Maria in de kapel.
Bij de tafel waar de kaarsjes liggen is een houten bakje met sleuf dat is voor een bedragje dat voor het kaarsje betaald moet worden. Het kaarsje of lichtje heeft iets gekost, maar dit bedragje staat ook voor het brengen van een offerande: een gave die je aan God opdraagt.
Mocht u niet in de kerk kunnen komen of de kerk is gesloten en u wilt een kaarsje aansteken bij Maria kunt u een berichtje sturen via de mail of een briefje in de brievenbus.
En dan steken wij namens u een kaarsje op.
Wij hopen dat als u in de gelegenheid bent de kosten van het kaarsje te voldoen.