Zaterdag 10 juni 2023

Eucharistieviering

19:00 uur

Voorganger: Kapelaan Peter Piets &

Groep gezinsviering

m.m.v. het kinderkoor

Voor overige regiovieringen klik hier!  

 

Zondag 4 juni 2023

Elke eerste zondag van de maand van 16.00 – 17.00 uur zal de kerk   

 geopend zijn voor persoonlijk gebed.

U bent van harte welkom om binnen te gaan, even in de banken te zitten en/of een kaarsje aan te steken. Tevens Eucharistie uitstelling van de monstrans met het allerheiligste.

Kom en ga zoals het u zelf past.

MISINTENTIES

 

Met ingang van 1 maart a.s. zal het vieringenrooster voor onze parochie, en ook voor de andere vijf parochies in onze regio er anders uit gaan zien.

Per weekend zal er voortaan niet in alle zes maar in slechts drie parochies (kerken) een viering zijn.

Hiervoor is een regionaal vieringenrooster gemaakt waarin de vieringen zoveel mogelijk evenredig over de parochies zijn verdeeld.

Dit betekent voor onze parochie tevens dat de zaterdagmaand/zondagmaand omgewisseld gaan worden.

Voor de reeds aangevraagde intenties gaat het volgende gelden: de intenties die in een weekend van “geen viering” vallen, zullen worden verplaatst naar de eerstvolgende viering in onze eigen kerk.

Wie aan reeds aangevraagde intenties een andere invulling wil geven kan dit aangeven via het parochiesecretariaat, gevestigd in de pastorie aan P.J. Jongstraat 45, tel 0228-511566, e-mail: hnicolaas.lutjebroek@hetnet.nl  geopend  op dinsdag- en donderdagochtend van 10:00-11:00 uur.