Nieuws

Maatregelen Coronavirus

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de
verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse
bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke
liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele
Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Geachte Parochiaan

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus
(COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder
getroffen maatregelen aan. Alle
publieke liturgische vieringen op
zaterdagavonden en zondagen
worden t/m 2e Pinksterdag 1 juni
afgelast.
Hierdoor zullen er in mei geen
vieringen zijn in onze kerk.

Regionale Eucharistieviering

livestream vanuit de Sint Martinuskerk

Bovenkarspel

zondag 31 mei – Pinksteren – 10.00 uur

Aanstaande zondag wordt de viering zonder publiek opgenomen en via livestream op YouTube uitgezonden en te volgen via onderstaande link.

https://www.youtube.com/channel/UCamKhPRqQ3bREgZTDQ6vv3Q 

“Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen” 

De rooms-katholieke kerk is één van de grootste vrijwilligersorganisaties in Nederland. De vrijwilligers vormen de grootste groep ‘arbeidskrachten’ in een parochie. Zij vormen de basis voor de continuïteit van alle activiteiten. Dit geldt ook voor onze parochie.

Zij verdienen daarom aandacht. Zij zijn het, die gemakkelijk vergeten worden, maar wel erg belangrijk zijn binnen de parochiegemeenschap.

Ze zijn vaak onzichtbaar en horen zoals het ook wel eens gezegd wordt bij het meubilair. De mensen die je waardeert waar je niet zonder kunt en vaak te weinig bedankt en hen laat weten hoe belangrijk ze voor ons zijn. Door hen……

 

 

Door hen kunnen wij een kerkviering bij wonen……

Door hen kan er gedoopt worden……

Door hen kunnen wij onze vreugde en verdriet delen…
Door hen is de kerk schoon en netjes……
Door hen ziet de tuin en begraafplaats er verzorgd uit….
Door hen hebben wij een koor……
Door hen hebben wij inkomsten……
Door hen hebben wij bestaansrecht……
Door hen kunnen wij geloven……
Zij geven ons een thuis een plek om samen te komen…..

Bedankt allemaal voor hen die een steentje bijdragen. Net zoals het plaatje hier rechts,  jullie met zijn allen vormen de basis van onze kerk.