Nieuws

Eucharistieviering

Parochie van de heilige Nicolaas

te Lutjebroek

zaterdag 02 augustus 19:00 uur

 

Voorganger Kapelaan Peter Piets

 

 

 

 

Beste parochianen,

Deze keer schrijf ik u om u uit te nodigen dankbaar en gelukkig te zijn, maar ook om hoopvol en door de ogen van het geloof naar het heden te kijken.
In alle opzichten is het een lange tijd van opsluiting en vasten geweest. Sinds enkele weken hebben we weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. De Kerk, waar iedereen altijd welkom is, heeft haar deuren weer geopend voor de Liturgische Vieringen. Dit is een teken dat deze pandemie langzaam aan kracht verliest en dat we – altijd met de nodige voorzichtigheid en maatregelen – weer ons dagelijks leven kunnen oppakken.
Niets zal ooit meer hetzelfde zijn als voorheen. Na deze lange tijd van opgesloten zijn in onze huizen en geïsoleerd zijn van onze dierbaren, is onze omgeving en de hele wereld enorm veranderd. Als we gaan winkelen, moeten we soms buiten wachten omdat er teveel mensen in de winkel zijn; als we naar de kapper gaan, moeten we reserveren; in het restaurant is maar beperkt plaats vanwege de 1,5 meter……. enz.enz.

 

Ook in de kerk zijn er veranderingen. Zo dwingen ons de maatregelen dat wij maar een bepaald aantal gelovigen kunnen ontvangen. Er is een strikt protocol ingevoerd. Desinfecteer uw handen niet één keer, maar twee keer; we kunnen niet hardop zingen of elkaar de vrede wensen, zoals we gewoonlijk deden. Ook voor het uitreiken van de H. Communie gelden specifieke regels: eerst moet de communicant zijn handen ontsmetten, dan wordt er met een pincet en achter een hoestscherm de communie uitgereikt…. dit is vreemd en lijkt een gedoe..…

Maar ik nodig jullie uit om het positief te bekijken … Hebben we niet lang genoeg gewacht om weer naar onze Parochiekerk te kunnen gaan? Moeten we niet blij zijn dat we nu weer kunnen komen? En is het niet fijn dat we onze vrienden en kennissen weer zien die we jaren, zondag na zondag ontmoeten? En een beetje moeite, is niets vergeleken met wat we bij elke viering ontvangen. Zijn we niet bereid om grote inspanningen te leveren als we denken dat iets belangrijk is voor ons leven? En waarom zouden we het nu dan ook niet doen?

 

Om deze rede en vele andere die te veel zijn om op te schrijven, moedig ik u aan om zoveel mogelijk terug te keren naar de bron van het Leven, om samen met onze broeders en zusters het geloof te mogen vieren. Laten we dat deze tijd van beproeving en ziekte ons helpt om onze roeping om christen te zijn, serieuzer nemen. Omdat we erfgenamen zijn van de beloften van liefde en van eeuwig leven van God.

En laten we ons niet afschrikken door een paar maatregelen … die er uiteindelijk zijn voor onze eigen veiligheid en gezondheid.
Met vriendelijke groet,

Diaken Javier..

“Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen” 

De rooms-katholieke kerk is één van de grootste vrijwilligersorganisaties in Nederland. De vrijwilligers vormen de grootste groep ‘arbeidskrachten’ in een parochie. Zij vormen de basis voor de continuïteit van alle activiteiten. Dit geldt ook voor onze parochie.

Zij verdienen daarom aandacht. Zij zijn het, die gemakkelijk vergeten worden, maar wel erg belangrijk zijn binnen de parochiegemeenschap.

Ze zijn vaak onzichtbaar en horen zoals het ook wel eens gezegd wordt bij het meubilair. De mensen die je waardeert waar je niet zonder kunt en vaak te weinig bedankt en hen laat weten hoe belangrijk ze voor ons zijn. Door hen……

 

 

Door hen kunnen wij een kerkviering bij wonen……

Door hen kan er gedoopt worden……

Door hen kunnen wij onze vreugde en verdriet delen…
Door hen is de kerk schoon en netjes……
Door hen ziet de tuin en begraafplaats er verzorgd uit….
Door hen hebben wij een koor……
Door hen hebben wij inkomsten……
Door hen hebben wij bestaansrecht……
Door hen kunnen wij geloven……
Zij geven ons een thuis een plek om samen te komen…..

Bedankt allemaal voor hen die een steentje bijdragen. Net zoals het plaatje hier rechts,  jullie met zijn allen vormen de basis van onze kerk.