Activiteiten

Klokkenluiden Op woensdagavond 1 april zullen in de 6 parochies van onze regio de klokken worden geluid van 19.00 uur – 19.15 uur als teken van troost en hoop. We sluiten hier aan bij vele andere kerken in Nederland.

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de
verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse
bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke
liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele
Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Geachte parochiaan,
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus
(COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder
getroffen maatregelen aan. Alle
publieke liturgische vieringen op
zaterdagavonden en zondagen
worden tot dinsdag 31 maart
afgelast.
Hierdoor zullen er in maart geen
vieringen zijn in onze kerk.
Wij hopen op uw begrip!