Vormselwerkgroep


Vormselgroep

Wij zijn Hendrik, Claus en Mark. Wij vormen met zijn drietjes al een aantal jaar de werkgroep, die de jongeren van Lutjebroek mag voorbereiden op de ontvangst van het Heilige Vormsel.

Omdat wij zelf puberende kinderen hebben, weten we heel goed dat de kerk en het geloof voor deze jongeren verre van 'sexy' is.
Aan ons de taak om toch met deze jongeren samen te ontdekken waar hun bezieling zit. We starten daarvoor al in mei of juni, door op de Baskuul in groep 8 een verhaal te komen vertellen. Daarin gebeurd iets, wat de jongeren aan het denken moet zetten. Meteen daarna vragen wij wie het aandurft om samen met ons en hun eigen ouders deze uitdaging aan te gaan. De jongeren zijn nu op een leeftijd dat ze zelf kunnen kiezen of ze hier aan mee willen doen of niet.


Start Vormselgroep 2019
Klik op de afbeelding om alles te lezen!


Start van het project

Na de vakantie, als de jongeren allemaal op het voortgezet onderwijs zitten, start het project. We beginnen dan met een informatieavond voor de ouders van de aangemelde kinderen. Die hebben bij het project namelijk een belangrijke rol. Die avond leggen we uit wat de thema's van de zes werkavonden zijn. Deze thema's verdelen we onder de ouders. We proberen daarbij alle ouders (als ze dat willen) een rol te geven in de voorbereiding, maar ook een rol die bij ze past.
Wij zijn namelijk van mening dat dit het beste werkt als de ouders zich comfortabel voelen bij een thema.Werkavonden

In december starten dan de werkavonden. Meestal beginnen we zo'n avond met een themaverhaal. Vaak gebaseerd op een Bijbelverhaal, maar vooral voorzien van onze eigen ervaring: dingen die we meemaken, horen of zien. We proberen hier ook altijd actuele onderwerpen in te verwerken. Zoals natuurrampen of oorlogsgeweld, maar ook dichterbij huis, zoals pesten op school of de geboorte van een neefje of nichtje. Omdat wij van tevoren weten wat voor opdrachten de ouders op die avond gaan doen, weten wij welke delen van het thema wij voor onze rekening moeten nemen. Sommige dingen kunnen we aan diaken Randy overlaten, die ook bij veel van de avonden aanwezig is. Omdat op deze manier het "zware" of "serieuze" deel al behandeld is, hebben de ouders alle ruimte om hun eigen invulling aan de rest van de avond te geven. Aan de hand van de voorbeeldmap kunnen zij één van de werkvormen kiezen, of er zelf eentje aan toevoegen.
Dit geeft elk jaar weer heel verrassende avonden. De ene keer krijgen de jongeren een knutselopdracht, de andere keer moeten ze in een soort toneelstukjes dingen aan elkaar duidelijk maken. Soms wordt het heel stil als we met zijn allen luisteren naar een prachtig gedicht of verhaal.

Samenwerking

Omdat we de vormselviering zelf samen met parochies uit de buurt doen, proberen we altijd één van de werkavonden samen met de vormelingen van die andere parochies te hebben. Meestal is dat in de kerk waar ook de vormselviering plaats zal vinden. Op die manier maken onze vormelingen meteen kennis met die kerk. In de voorbereidingsperiode proberen we altijd een jongerenviering bij te wonen, een presentatieviering te organiseren en de laatste jaren plannen we ook de sobere maaltijd tijdens de vastentijd. Daarnaast bezoeken we de Bavobasiliek in Haarlem tijdens de Bavodag. Om de vormelingen uiteindelijk voor te bereiden op de grote dag zelf, waarop ze tijdens de vormselviering het Heilig Vormsel ontvangen.

Afsluiting van het project

Na de vormselviering hebben we nog een gezellig avondje. We doen dan wat spelletjes, spreken het hele project nog eens door en sluiten het geheel dan feestelijk af.

Al met al een vrij intensieve tijd maar het is zó leuk om te doen dat we met trots blijven zeggen: wij hebben de mooiste klus binnen de kerk!

Hendrik Kager, Claus Kok, Mark BoukensCommunicanten 2019 in de kerk in Grootebroek!


Website Parochie © All rights reserved.