Vervolg Communie Groep


Dit project is bedoeld voor alle kinderen uit de groepen vijf, zes, zeven en acht van de basisschool. (dus ook voor de kinderen die niet hun 1e Heilige Communie hebben gedaan). Het doel is om gedurende drie bijeenkomsten per jaar stil te staan bij onderwerpen/thema's rondom het Katholieke geloof. We luisteren o.a. naar een verhaal, we zingen liedjes en maken leuke opdrachten. In totaal komen er in de vier jaar dat kinderen meedoen twaalf thema's aan bod. We vinden het belangrijk dat 1 van de ouders en/of verzorgers meekomt zodat er thuis over de avonden nagepraat kan worden.

 

Website Parochie © All rights reserved.