Uitleg Liturgie

LiturgieLiturgie

Liturgie is het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen, die bij een kerkdienst horen. Liturgie in de rooms-katholieke kerk zijn alle vieringen die worden voorgegaan door een gewijde ambtsdrager: een diaken, pastoor ( = een priester die "herder" is van een parochiegemeenschap.) of bisschop.Liturgie in de rooms-katholieken kerk is veel omvattend

Het is niet mogelijk alles te behandelen
daarom zullen wij alleen het gene behandelen wat voor ons van toepassing is.Eucharistieviering

De belangrijkste liturgieviering is de viering van de heilige Mis, ook wel Eucharistieviering genoemd. Diverse Sacramenten worden in het kader van een Eucharistieviering verleend. Kleinere liturgische handelingen, zoals de sacramentalia: het wijden van de heilige oliën; het altaar; het liturgisch vaatwerk enz., vinden doorgaans buiten de mis om plaats.

Naast de orde van dienst die het verloop van de Eucharistieviering regelt, spelen ook de volgende onderwerpen een rol:


Website Parochie © All rights reserved.