Parochieraad


De parochieraad is er voor jou!
Ze is het luisterend oor en klankbord voor de parochianen.
Wat doet onze parochieraad; Beleid ontwikkelen en bewaken zodat de doelstelling van de parochie zo goed mogelijk gewaarborgd wordt en blijft.
De parochieraad kiest als uitgangspunt dat wat lokaal kan, lokaal gedaan moet worden. Maar de missie reikt verder. We willen elkaar gelovig versterken door elkaar te inspireren.Diaken Jules Post Voorzitter tel: 0228-511566
De heer C.M. Reus Vicevoorzitter tel: 0228-513062
Mevrouw A.M.M. Kager-Braakman Secretaris tel: 0228-597890
De heer H.J.W. Slagter Penningmeester tel: 0228-517880
Mevrouw A.M. Groot-Groot Raadslid tel: 0228-563631
Mevrouw C.M.C. Slagter-Ligthart Raadslid tel: 0228-514701REGIONAAL VERBAND

WestfrieslandZO!We laten de geschiedkundige achtergronden van de parochie achterwege en wij beperken ons tot de situatie zoals die nu op dit moment is.
De parochie maakt onderdeel uit van de regio WFZO. De bestuursvorm is een personele unie waarin iedere parochie zijn eigen identiteit en verantwoording heeft.

Deze regio omvat de parochie gemeenschappen van: Lutjebroek, Bovenkarspel, Grootebroek, Hoogkarspel, Venhuizen en Enkhuizen.

Deze indeling is voortgekomen vanuit het beleidsplan en heeft ook handen en voeten gekregen in het werk van de kadergroepen, ook wel de kerntaken van de parochie genoemd. Een parochie is geen "geïsoleerde club van mensen", maar een wezenlijk onderdeel van de wereld kerk. Het is" de kleinste en meest voorkomende vormgeving van een geloofsgemeenschap".

De kerntaken die een Parochie als gelovige gemeenschap heeft aangereikt gekregen zijn:

Liturgie[vieren], verkondiging en catechese[leren], pastoraat en diaconie[dienen].Ook hier ter plaatse zijn deze kadergroepen aanwezig: Liturgie, catechese, diaconie.

Al deze groepen hebben hun eigen takenpakket en bij iedere kadergroep is er een eerst aanspreekbare persoon. Parochie-gemeenschappen zijn de "levende stenen" van de kerk.

De vele vrijwilligers die ook onze parochie telt, zijn een bewijs dat ook hier het "Samen- Kerk-Zijn.

Geen loze kreet is, maar handen en voeten heeft in de vele activiteiten binnen en buiten de kadergroepen. Ook u wordt van harte uitgenodigd uw steentje bij te dragen!

Op onze regiowebsite is nu ook de SamenKerk digitaal te lezen onder menu bij Homepage, tab samen kerk. Veel leesplezier!WestfrieslandZO!

Regio Westfriesland ZO!
Aanspreekpunt Anne-Marie Brieffies, Regiocoördinator
Zesstedenweg 158
1613 KD Grootebroek
Tel 06 -18 44 33 66
(maandag-, dinsdag- en donderdag)
Website: www.parochieswestfrieslandzo.nl
E-mailadres: Info@parochieswestfrieslandzo.nl

Parochieraad

Lutjebroek Parochie van de heilige Nicolaas

Eerst aanspreekbare pastorale beroepskracht Jules Post.
Pieter Janszoon Jongstr 45, Lutjebroek Tel.0228-511566
Geopend op dinsdag en donderdag van
10.00 uur – 11.00 uur.
Website: www.parochienicolaas.nl

Dit is de huidige website!


e-mailadres: hnicolaas.lutjebroek@hetnet.nl


Parochieraad

Bovenkarspel Sint Martinus te Bovenkarspel

Eerst aanspreekbare pastorale beroepskracht Pater P. Peelen Sjo.

Hoofdstraat 205 Bovenkarspel


www.sint.martinuskerk.nl

E-mailadres: contact@sint.martinuskerk.nlParochieraad

Grootebroek St. Johannes de Doper

Eerst aanspreekbare pastorale beroepskracht Pater P. Peelen Sjo. Zesstedenweg 158 in Grootebroek. Tel: 0228 515 126
Geopend op woensdag en donderdag van 9.30 – 11.30 uur.
Website: www.johannesdedopergrootebroek.nl E-mailadres: secretariaat@johannesdedoper.info


Parochieraad

Hoogkarspel H. Laurentius

Eerst aanspreekbare pastorale beroepskracht n.n.b Streekweg 216, Hoogkarspel Tel: 0228-56 38 41 Geopend op dinsdag en woensdag van 9.00 - 11.30 uur
www.phlh.nl
E-mailadres: laurentiushk@hetnet.nl
Parochieraad

Venhuizen St. Lucas

Eerst aanspreekbare pastorale beroepskracht J.P.Kuin Westeinde 2 Venhuizen tel: 0228-541332
Geopend op maandag- en donderdagmiddag van 13:00-15:00 uur.
Website: www.sintlucasparochie.nl
E-mailadres: lucas.venhuizen@hetnet.nl
Parochieraad

Enkhuizen St. Franciscus XaveriusEerst aanspreekbare pastorale beroepskracht Pater P. Peelen sj. Harpstraat 12, Enkhuizen Tel:0228-312952
Donderdag van 13.30 - 16.00 uur is er iemand in het parochiecentrum aanwezig.
www.xaverius.nl
E-mailadres: fxaverius@hetnet.nl

Website Parochie © All rights reserved.