Zondag 2 juni

Impulsdagen in Hoorn en Oudorp

De Oecumenische werkgroep Vrouw & Geloof organiseert Impulsdagen voor vrouwen. Het thema is ZUSTERSCHAP. We willen ons bewust zijn van de kracht van vrouwen. Wat betekent vriendschap tussen vrouwen? En wat heeft geloven met Zusterschap te maken als we kijken naar de vrouwen rondom de geboorte van Mozes? De dagen zijn op vrijdag 10 mei 2019 in Hoorn in Dijk en Duin en op vrijdag 24 mei 2019 in Oudorp in de Terp. En worden aangevuld met workshops waaruit een keuze gemaakt kan worden. Beide dagen beginnen om 10.00 uur tot 16.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. De Terpkerk en de Wijkplaats zijn aan de Herenweg 4 in Oudorp. De kapel van Dijk en Duin is aan de Wilhelminalaan 2 in Hoorn. Voor parkeren bij Dijk en Duin wordt aanbevolen het parkeerterrein achter de kerk Het Octaaf, J.D.Polstraat 1 (betaald parkeren) De kosten voor de Impulsdag zijn €15,00 p.p. Het bedrag mag geen bezwaar zijn, voor reductie kunt u mailen naar onderstaand
e-mailadres. Aanmelden kan via email: vrouwengeloof@gmail.com of schriftelijk naar: Oecumenische Werkgroep V&G, P/a Karveel 10, 1625 EN Hoorn Graag voor 3 mei aanmelden.
Met vriendelijke groeten, namens de oecumenische werkgroep,
Cora ten Wolde


EO.NL/JONGERENDAG


13-17 juli 2019!!!
Website Parochie © All rights reserved.