kerk

De Koster


In onze parochie hebben wij op dit moment twee kosters.
C.W.T. Oud : hoofdkoster tel.06-21233386
J. vd Berg: reserve koster tel. 06-27380881 indien de hoofdkoster afwezig is.
Een koster (van het Latijn custos = bewaker), in Kerklatijn ook sacrista geheten, is in zijn geheel verantwoordelijk voor het reilen zijlen in de kerk voor, tijdens en na de dienst. Hij is diegene die als eerste komt en als laatste vertrekt. Vroeger was het kosterschap een betaalde baan maar vaak en ook bij ons wordt de taak op vrijwillige basis gedaan.
Taken van de koster:

De koster zijn belangrijkste taak is het voorspoedig laten verlopen  van de dienst of het hier nu gaat om een  eucharistieviering, woord en communieviering, avondwake, uitvaartdienst, doop, huwelijksdienst of welke andere viering dan ook.De koster zorgt er verder voor, dat de misdienaars op tijd worden voorbereid op de te vervullen taken. Met nieuwe misdienaars wordt eventueel nog een keer extra geoefend.

De koster houd ook voorraad bij hier moet u denken aan; kaarsen, hosties ( en zorgen dat er altijd voldoende geconsacreerde zijn), miswijn  en er boekjes besteld worden voor de dienst als deze niet gemaakt worden door de werkgroepen e.d.
De koster is de onzichtbare regisseur van de dienst.
En is voor tijdens en na de dienst het aanspreekpunt in de kerk.

Website Parochie © All rights reserved.